SuperData SRL
Home
Despre noi
Produse
Informatii

Despre noi

Firma SuperData SRL a fost fondată Ón anul 1994. Avem experienţă Ón următoarele domenii:
  • Programare: .Net ( C#,C++,VB) Java, Visual Studio 6 (VB, Visual C++,  Visual FoxPro), Crystal Reports, Pascal

  • Baze de date: MS SQL Server, MS FoxPro, MS Acess

  • Design Tools: MS Visual Modeler, Visio
  • Simulare-Modelare-Optimizare utilizare resurse
  • Asistenţă şi consultanţă Ón contabilitate
  •  Administrare reţele de calculatoare
  •  Tehnici Avansate de programare/optimizare: Algoritmi Genetici/Evolutivi, Reţele Neuronale,  Agenţi Inteligenţi
  • Programare Ón alte limbaje: Prolog,  Modula, Lisp, Fortran, Cobol, Limbaje de asamblare etc.

 

Home | Despre noi | Produse | Informatii | Contact